středa 21. srpna 2013

Soukromá výuka jazyků ve Dvoře Králové nad Labem

Soukromá výuka jazyků ve Dvoře Králové nad LabemS blížícím se koncem letních prázdin nastává čas pomalu se vrátit do školních lavic. Jste-li zájemci o studium cizích jazyků, konkrétně angličtiny, němčiny a ruštiny, seznamte se s nabídkou soukromé jazykové výuky pod vedením zkušených lektorů.
Soukromá výuka jazyků v úrovních pro začátečníky, mírně, středně a velmi pokročilé probíhá ve Dvoře Králové nad Labem, a to v budově Střední školy informatiky a služeb, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové nad Labem.
Výuka probíhá pod vedením zkušených lektorů, kteří se výuce jazyků věnují dlouhodobě a díky tomu disponují bohatými zkušenostmi. Našimi lektory jsou:
  • Mgr. Milica Nálevková, středoškolská profesorka (SŠIS)
  • RNDr. Helena Valbrová, středoškolská profesorka (gymnázium)
  • Peter Loydall, lektor jazykové školy v Hradci Králové
  • Ing. Tomáš Hajnyš, lektor angličtiny, pracovník vzdělávacího střediska ZOO Dvůr Králové
Výuka 1x nebo 2x týdně 2 vyučovací hodiny, pondělí a čtvrtek od 16:15 do 18:00 hodin. Tato jazykové kurzy jsou vhodné pro dospělé zájemce nebo středoškolské studenty. Zahájení 9. 9. 2013. Školné na celý školní rok činí 7500 Kč (výuka 2x týdně) a 3800 Kč (výuka 1x týdně).

 

NABÍDKA DALŠÍCH NAŠICH JAZYKOVÝCH KURZŮ:

ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
Krátkodobé (půlroční) kurzy ve skupině s maximálně 6 účastníky. Zahájení 30. 9. 2013. Školné na půlroční kurz činí 3300 Kč.
ANGLICKÝ JAZYK PRO DĚTI (8 – 15 let) S RODILÝM MLUVČÍM
Výuka 1 x týdně 60 minut. Zahájení 30. 9. 2013. Školné na pololetí 2700 Kč
KURZ PŘÍPRAVY KE STÁTNÍ MATURITĚ Z ANGLlCKÉHO JAZYKA
Přípravný kurz k písemné i ústní části státní maturity. Zahájení 30. 9. 2013. Školné na celý kurz činí 3 300 Kč.
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SENIORY
Výuka 1 x týdně. Zahájení 30. 9. 2013. Školné na celý školní rok 3 800 Kč.
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY ke studiu na šk. rok 2013/2014 poskytne Mgr. Milica Nálevková, E. Krásnohorské 2358, Dvůr Králové n. L., mobil 731 712147, internet: www.jazykove-studium.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat