čtvrtek 18. dubna 2013

Výuka jazyků ve Dvoře Králové nad Labem

Výuka jazyků ve Dvoře Králové nad LabemVe školním roce 2013/2014 budou již 23. rok probíhat v budově SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží č. 131 následující jazykové kurzy:
Kurzy anglického, německého a ruského jazyka
(pro začátečníky, mírně, středně a velmi pokročilé)
Celoroční výuka 1x nebo 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách (pondělí, čtvrtek), od 16:15 do 17:45 hod. nebo od 18:00 do 19:30 hod.
Jazykový kurz probíhá od září 2013 do června 2014 podle učebnic TIME TO TALK/SPRECHEN SIE DEUTSCH v kombinaci s doplňkovými audio a video materiály podle úrovně jazykových znalostí studujících.
Zahájení kurzu 9. září 2013, ukončení 9. června 2014.
Školné v kurzech 2x týdně 2 hodiny činí 7 500 Kč (za celý školní rok).
Školné v kurzech 1x týdně 2 hodiny činí 3 800 Kč (za celý školní rok).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).
Kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím
(kurz s maximálně šesti účastníky ve skupině)
Jazykový kurz určený pro zájemce mírně a středně pokročilé.
Výuka probíhá každé pondělí od 16:30 nebo 18:00 hod., vždy dvě vyučovací hodiny (90 minut).
Termíny kurzů :
1.termín: 7. října 2013 – 27. ledna 2013,
2.termín: 3. února 2014 – 2. června 2014

Školné v kurzu s rodilým mluvčím činí 3 300 Kč (za pololetí).
Minimální počet účastníků ve skupině je čtyři, maximální šest osob.
Přípravný kurz k nové státní maturitě z anglického jazyka
Kurz povedou vyučující, kteří jsou certifikovaní pro hodnocení písemné i ústní části státní maturitní zkoušky pro základní i vyšší úroveň.
Výuka probíhá každé pondělí od 16:15 do 17:45 hod.
Termín kurzu 7. října 2013 – 14. dubna 2014
Školné v přípravném kurzu ke státní maturitě činí 3 000 Kč (za celý kurz).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).
Kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím – kurz pro děti
Jazykový kurz určený pro děti ve věkových skupinách: 8 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 15 let.
Minimální počet dětí ve skupině je čtyři, maximální šest.
Výuka probíhá každé pondělí od 13:00 hod., 14:05 hod. a 15:10 hod. – vždy jednu hodinu (60 minut).
Termíny kurzů :
1.termín: 7. října 2013 – 27. ledna 2014,
2.termín: 3. února 2014 – 2. června 2014

Školné v kurzu s rodilým mluvčím činí 3 000 Kč (cena za pololetí).
Kurz angličtiny a konverzace pro seniory
Celoroční výuka 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách (pondělí), od 16:15 do 17:45 hod.
Jazykový kurz probíhá od září 2013 do června 2014 podle úrovně jazykových znalostí studujících.
Zahájení kurzu 9. září 2013, ukončení 9. června 2014.
Školné v kurzu 1x týdně 2 hodiny činí 3 500 Kč (za celý školní rok).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).

Více informací a přihláška na www.jazykove-studium.cz